#TarczaSpołeczna

#TarczaSpołeczna

#TarczaSpołeczna

Przyłącz się! Tylko wspólnymi siłami możemy bronić nasze prawa, gdyż rząd potrafi produkować tylko dziurawe ustawy służące biznesom, nie ludziom.

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU „Tarcza Społeczna”

Domagamy sie Tarczy Spolecznej dla lokatorów, bezrobotnych, pracownikow poszkodowanych przez kryzys!

Podczas każdego kryzysu, władza oczekuje, że lokatorzy i pracownicy wezmą na siebie cały cieżar strat. To oni mają zostać jeszcze łatwiej zwalniani z pracy, to oni mają dostawać jeszcze mniej korzystne umowy do podpisania, to ich pozbawia się wszelkich praw – pod pretekstem koronawirusa.

Pamiętajmy, że stan pandemii nie został jeszcze odwołany, wszystko nie wróciło jeszcze do normy – stanowiska pracy wciąż są redukowane, a Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed możliwą drugą falą pandemii.

DLATEGO DOMAGAMY SIĘ TERAZ:

1) Zmian w Ustawie Tarcza Antykryzysowa tak, aby pomoc ze środków publicznych trafiła bezpośrednio do najbardziej potrzebujących, a nie służyła do utrzymania wysokich zysków firm i inwestorów.

2) Wynagrodzenia postojowego w wysokości 100% dla wszystkich. Świadczenia awaryjnego dla wszystkich, w tym dla tych o których rząd zapomniał (bezrobotni, poszukujący pracy).

3) Płatnych zwolnień chorobowych dla wszystkich chorych, niezależnie od warunków zatrudnienia. Nieodpłatnej opieki zdrowotnej i leków. Udostępnienia środków bezpieczeństwa potrzebującym. Zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. Podwyżki dla pracowników służby zdrowia i poprawa ich warunków pracy.

4) Solidarności społecznej z pracownikami kluczowych sektorów! Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia zamiast zmuszania pracowników do pracy w nadgodzinach.

5) Wycofania nowych mechanizmów prawnych, które ułatwiają firmom pogarszanie warunków pracy bez zgody pracowników. Wprowadzenia skutecznych mechanizmów zaskarżania zmian warunków pracy.

6) Podwyżek i poprawy warunków pracy dla wszystkich nisko opłacanych pracowników. Godna płaca dla wszystkich!

7) Specjalnego wsparcia dla osób bezdomnych i osób żyjących w trudnych warunkach sanitarnych i mieszkaniowych (w tym w zagęszczeniu). Solidarności społecznej z ludźmi o wysokim ryzyku zachorowania. Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Wakacji czynszowych i większego wsparcia dla lokatorów.

8) Dostępu do świadczeń dla osób na umowach śmieciowych bez pośrednictwa zleceniodawców. Nowych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy, pomocy prawnej i ułatwień dla pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy. [PIERWSZA CZĘŚĆ ZREALIZOWANA]

9) Natychmiastowego zdjęcia zakazu zgromadzeń publicznych i protestów, gdy przestrzegane są normy sanitarne. [ZREALIZOWANE]


Kontakt z organizatorami: Przez grupę na facebooku „Tarcza Społeczna”